Prof. Krasnodębski, Fundacja Polska wielki Projekt

Zdzisław 
Krasnodębski

socjolog, filozof społeczny

prof. Zdzisław Krasnodębskisocjolog, filozof społeczny, publicysta, doktor habilitowany nauk humanistycznych, poseł do Parlamentu Europejskiego.

W 1976 ukończył studia na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1981 także studia na Ruhr-Universität w Bochum. W 1984 uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim stopień doktora, a w 1991 na tej samej uczelni stopień doktora habilitowanego. W latach 1976–1991 wykładał socjologię teoretyczną i filozofię społeczną na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1991 do 1992 był profesorem na Uniwersytecie w Kassel. W 1992 zamieszkał na stałe w Niemczech. W 1995 objął stanowisko profesora Uniwersytetu w Bremie. W latach 2001–2011 był również profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wykładał także m.in. na Katolickim Uniwersytecie Ameryki, Columbia University, oraz Princeton University. Profesor nadzwyczajny Akademii Ignatianum w Krakowie.

Członek Rady Programowej Fundacji Polska Wielki Projekt.

Brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w latach:

2011 – 

 • Panel: Polska racja stanu.

2012 – 

 • Prezentacja książki „Katastrofa smoleńska. Bilans dwóch lat”
 • Wykład: Polska po Smoleńsku
 • Panel: Kto rządzi Europą?
 • Panel: Co nas łączy i co nas dzieli? Preferencje ideowe Polaków
 • Wykład: Kultura polityczna Polaków

2013 –

 • Panel: Koniec paradygmatu neoliberalnego?
 • Wykład: Koniec neoliberalizmu jako paradygmatu społecznego

2014 –

 • Panel: Czas na Europę Środkową?
 • Panel: Europa Środkowa – czy mamy szanse na wielkość?

2015 – 

 • Panel: Reindustralizacja jako element planu Junkera
 • Panel: Władza polityczna w Unii Europejskiej
 • Wykład: Jaki powinien być podział kompetencji między ośrodkami władzy państw narodowych i instytucjami UE, który byłby akceptowalny dla konserwatystów?
 • Panel: Obywatel: transparentność procesów decyzyjnych i możliwości partycypacji obywateli

2016 – 

 • Panel: Jak i dlaczego reformować polskie uniwersytety?
 • Panel: Piękno i władza – spór między dyskursem konserwatywnym a lewicowym w kulturze.

2018

 • Panel: Wartości europejskie oczami posłów do PE

2019

 • Moderator, panel: Lingua Democratiae Liberalis jako narzędzie  inżynierii społecznej