Kongres odbędzie się w dniach

9.10 - 11.10.2020

Warszawa | Arkady Kubickiego
11:30

Oficjalne otwarcie Kongresu

12:00

Cyfrowa rewolucja i jej konsekwencje

13:20

Kryzys jako szansa: Jak odbudować gospodarkę europejską? Zadania Polski

15:40

Kultura, głupcze!

Głównym celem panelu będzie przedstawienie wizji doskonalenia narzędzi polityki kulturalnej w
Polsce na wielu polach – humanistyki akademickiej, produkcji artystycznej (kino, teatr, sztuki
wizualne), rynku medialnego a także współpracy międzynarodowej pod kątem dowartościowania
tradycyjnej i konserwatywnej wrażliwości kulturowej, tak aby adresowany do niej przekaz stał się
częścią głównego nurtu obiegu kultury.

Paneliści:

Paweł Lisicki

Maciej Urbanowski

David Engels

Mateusz Werner

Krzysztof Noworyta

Moderator:

Jakub Moroz

Tłumaczenia:

angielski, francuski, niemiecki

17:00

Zielony konserwatyzm, zielona Europa

18:00

Polska w zielonej Europie

Partnerzy

Sponsorzy