Kongres odbędzie się w dniach

17-20.05.2018

Sale Redutowe Teatru Wielkiego & Arkady Kubickiego
10:00

Polonia jest wartością – dlaczego potrzebna jest Polsce

12:30

Stół a sprawa polska – innowacje a design

15:00

Spektakl słowno-muzyczny