Kongres odbędzie się w dniach

17-20.05.2018

Sale Redutowe Teatru Wielkiego & Arkady Kubickiego
09:15

Trójpodział władzy i praworządność – jaki model demokracji?

10:45

Prawa człowieka a prawa wspólnoty

12:00

Wręczenie Nagrody im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

13:00

Gość Specjalny VIII Kongresu Polska Wielki Projekt w partnerstwie z Grupą PZU

15:30

Wartości europejskie oczami posłów do PE

17:15

Wykład główny

17:45

Prawda w polityce