Kongres odbędzie się w dniach

17-20.05.2018

Sale Redutowe Teatru Wielkiego & Arkady Kubickiego
12:00

Silna gospodarka dla dobra wspólnego – wartość czy utopia?

13:30

Sport – kreator marki Polska

15:15

Wręczenie medalu „Odwaga i Wiarygodność”

16:00

Polska Wielki Projekt – zmiana jako projekt, projekt jako zmiana

17:30

Ambicje nowoczesnego państwa we współczesnych procesach gospodarczych