Kongres odbędzie się w dniach

17-20.05.2018

Sale Redutowe Teatru Wielkiego & Arkady Kubickiego
15:30

Społeczeństwo obywatelskie – perspektywa młodego pokolenia

15:00

Oficjalne otwarcie Kongresu 2018

17:15

Mapa polskich wartości

Paneliści:

Marek Rymsza
socjolog, nauczyciel akademicki, doradca Prezydenta RP

Krzysztof Mazur
politolog, filozof

Michał Łuczewski
socjolog, psycholog, metodolog

Rafał Górski
prezes Instytutu Spraw Obywatelskich