Kongres odbędzie się w dniach

10-12.06.2016

Arkady Kubickiego & Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
14:00

Otwarcie Kongresu 2016

Paneliści:

Mateusz Morawiecki
Premier

15:00

Polska na drodze do czwartej rewolucji przemysłowej

16:30

Jak uwolnić potencjał polskiej przedsiębiorczości?

18:00

Polski statek na morzu zmian globalnej gospodarki

Paneliści:

Mateusz Morawiecki
Premier