Kongres odbędzie się w dniach

28.03, 11-12.04, 17-18.04, 14-17.05.2015

Szczecin, Poznań, Kraków, Warszawa
10:15

Europejskie standardy w zakresie obrotu ziemią rolną

11:50

Szkolnictwo Zawodowe szansą ośrodków edukacyjnych w Unii Europejskiej

13:25

Reindustrializacja jako element planu Junckera