Kongres odbędzie się w dniach

10.04, 16.04, 9-13.05.2012

Warszawa, Kraków
16:00

Kto rządzi Europą?