Kongres odbędzie się w dniach

10.04, 16.04, 9-13.05.2012

Warszawa, Kraków
17:00

Europa Środkowa a granice suwerenności w Unii Europejskiej

19:00

Kryzys, czyli nowe porządki w UE