Kongres odbędzie się w dniach

10.04, 16.04, 9-13.05.2012

Warszawa, Kraków
18:00

Kapitał ojczyzny, ojczyzna kapitału – polska korporacja ponadnarodowa